Under udarbejdelse…

Klubbens oprettelse

“Fodbolddommerklubben Aalborg” (nu Aalborg Fodbolddommerklub) er stiftet i 1927 på initiativ af Kaj Mandrup Hybertz Eriksen. Der var som bekendt blevet spillet fodbold før denne tid, men Kaj Eriksen, der havde været aktiv fodboldspiller i IK Chang, hvor han senere også blev spilleudvalgsformand og fodboldleder.

Kaj har senere fortalt, at det dengang var vanskelligt at få fat i en brugbar dommer. Noget måtte der ske. Man måtte sørge for, at nogle mennesker fik en stærk og effektiv indlæring i fodboldlovene, og i 1927 fik Kaj den geniale ide at kalde disse fodbolddommere sammen. 11 af de indbudte mødte op til møde på Cafe de la Reine på Østeraa d. 24. februar 1927, og efter nogen diskussion enedes man om at oprette Fodbolddommerklubben Aalborg – Danmarks ældste dommerklub.

Der blev valgt en bestyrelse på tre medlemmer. Kaj Eriksen som formand og sekretær, Emil Mommsen som kasserer og Hermansen som menigt bestyrelsesmedlem. Fodbolddommerklubben Aalborg havde det første år 17 medlemmer. Kontingentet var 1,- kr. i indskud og 1,- kr. pr. kvartal, og derudover skulle dommerne erlægge 5% af deres honorarer.

 

Klubbens historie

De første mange år er minutiøst beskrevet i fire notat/referatbøger, som dommerklubben stadig er i besiddelse af. Således kan der findes referater og beskrivelser fra samtlige Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og klubmøder fra klubbens oprettelse og frem til starten af 1969. I en periode indgik sågar dommerpåsætningen i disse bøger.

De fire notat/referatbøger. På siden til højre er det: “Ordinær Generalforsamling afholdtes mandag d. 24. Januar 1946 kl. 19.30 paa Færøkroen”

 

Den første af notat/referatbøgerne er desværre delvist i dårlig stand, men her fremgår f.eks. referatet fra det stiftende møde d. 24. februar 1927. Som det frem midt på siden til venstre blev der valgt en Bestyrelse på 3 bestående af Kaj Eriksen – formand, Emil Mommsen – Kasserer samt Hermansen.

 

I en periode fremgik også den ugentlige dommerpåsætning af disse bøger, men det var vist også en overkommelig opgave. Søndag d. 7. september 1930 var der således 6 kampe på programmet, mens der søndag d. 14. september var 7 kampe.

Kaj Eriksen var som nævnt fokuseret på, at dommerne fik en stærk og effektiv indføring i fodboldreglerne. Han var samtidig den første dommer i Aalborg, der bestod en dommereksamen. Det skete d. 21. oktober 1928 på Odd Fellow Palæet.

Kai Eriksens dommerbevis, der er underskrevet af Kristian Middelboe og Krarup fra Dansk Boldspil-Unions udvalg for fortolkning af fodboldlovene.

Kaj var formand indtil 1933, hvor han på grund af sit job forlod Aalborg – Kaj flyttede til Vester Hassing hvor han var blevet stationsforstander…, ja det må have været langt uden for byen dengang.

 

Kampantal, medlemstal og kontingent:

Som nævnt var der ved stiftelsen af dommerklubben 17 medlemmer. Kontingentet bestod af et indskud på 1 kr. samt 1. kr. pr. kvartal. Derudover skulle den enkelte dommer erlægge 5 % af sit honorar. De 17 medlemmer dømte i alt 65 kampe i 1929.

I 1947 havde klubben 85 medlemmer og kontingentet var nu steget til 5,- kr. i indskud samt 5,- kr. pr. kvartal. Hertil kom at dommeren skulle betale 0,25 kr. pr. dømt kamp. Kampantallet var steget til ca. 1.553 kampe.

Omkring dette tidspunkt kom indendørs fodbold i gang for alvor.

I 1967 stillede Aalborg Fodbolddommerklub dommere til ca. 9.438 kampe.

I 1969 var medlemstallet steget til 241 dommere, og kontingentet er hævet til 50,- kr. årligt. Udover dette betaler dommeren 4,- kr. pr. senior- eller ynglingekamp.

I 1987 dømte klubbens dommere i alt ca. 15.500 kampe, og i tiden siden da har antallet af opgaver lagt lidt over dette antal.

I 1989 er der 296 dommere i Aalborg Fodbolddommerklub der hver betaler et kontingent på 175,- samt 5,- kr. som dommeren betaler pr. dømt senior- eller ynglingekamp.

Ved udgangen af år 2001 har klubben 286 medlemmer og kontingentet er nu 300,- kr. årligt.

Ved udgangen af år 2016 har klubben 282 medlemmer og kontingentet er fortsat 300,- kr. årligt. Der blev i 2016 dømt ca. 12.000 kampe i DBU/DBU-Jylland regi, 1.088 kampe i privatregi samt 480 timers indendørs i privatregi.

 

 

… (fortsættes)