Æresmedlemmer

Kai Gregersen

Æresmedlem Kai Gregersen tog dommereksamen i 1964 i Århus, hvor han også meldte sig i dommerklubben, samtidig med han studerede på universitetet.

I 1974 fik Kai job på Hasseris Gymnasium, og helt naturligt meldte han sig under fanerne i Aalborg Fodbolddommerklub., hvor han som aktiv nåede et par år i serie 2.

Kai nåede at sidde i bestyrelsen i tre perioder, hvor han straks blev valgt som formand for bedømmerudvalget, som han i øvrigt fortsatte med, efter han igen var trådt ud af bestyrelsen.

I 1978 begyndte Kai som bedømmer (i dag benævnt observatør), og var i perioden 1983 – 2008 unionsbedømmer under JBU.

Kai har via sit job altid interesseret sig for at undervise, og begyndte derfor først i firserne at undervise dommeraspiranter. Dette var dog ikke nok for Kai, der efterfølgende bestod DBU`s instruktørprøve i 1983, for i 1991 at avancere til lovfortolker.

Når der blev afholdt dommereksaminer i Jylland og på Fyn, fik Kai tjansen som ”ansvarshavende”/garant for, at lovfortolkerne kom ud og holdt eksamen. Ved overgangen til den nye struktur opnåede Kai status som diplominstruktør, noget som han stadig ”dyrker”, dog må han slippe dette hverv med udgangen af næste år, da han faldet for DBU`s aldersgrænse.

Det er ikke en hvem som helst, der således stopper sin fodboldmæssige karriere næste år, idet Kai har medvirket som dommereksaminar for omkring 2000 aspiranter.

Aalborg Fodbolddommerklub har stadig glæde af Kai som aktiv, idet han virker i såvel 7-mandskampe som opmand i indefodbold.

Preben Krøldrup

Æresmedlem Preben Krøldrup tog dommereksamen i 1972 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Preben toppede i den næstbedste række, 1. division.

Preben har igennem mange år bidraget til arbejdet i eller omkring dommerklubben, og han sætter stor ære i at hjælpe vores unge dommere godt på vej. Han har således været en del af det store arbejde i den tidligere regionale talentgruppe igennem en lang årrække, og han har virket som udvikler gennem mange år til og med Danmarksserien. Som udvikler og blandt talenterne er Preben kendt for sine mange sjove udtryk og beskrivelser af situationer på banen.

Preben var gennem 10 år, fra 1991 – 2001, formand for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han som altid ydede en stor og dedikeret indsats for dommerklubben. Han blev i 2022 hædret for 50 års medlemskab af dommerklubben.

Preben er fortsat aktiv, både som dommer og som udvikler, ligesom han sidder i DBU-Jyllands nordjyske dommerområdegruppe.

Stig Hansen

Æresmedlem Stig Hansen tog sin dommereksamen i 1978 og meldte sig straks ind i dommerklubben. Hans aktive karriere som dommer var på lokal niveau indenfor JBU’s lokale rækker.

Stig trådte ind i Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse i 1998 og han blev efterfølgende formand i 2001 frem til han måtte trække sig fra posten i 2004 af personlige årsager. I 2003 – 2004 var han endvidere en del af JFU’s bestyrelse.

Stig sidder i DBU-Jyllands nordjyske dommerområdegruppe, hvor han bl.a. koordinerer alt vedr. teoretisk og fysisk test, ligesom han styrer udviklinger og vejledninger indenfor dommerområdegruppen. Han er samtidig teoriinstruktør og er altid god for en gennemgang af fodboldloven på vinterens kurser.

Stig er uhyre dedikeret og engageret i det arbejde, han kaster sig ud i, og dommerklubben har fortsat stor gavn af Stigs virke som “udviklerformand”.

Carl-Johan Christensen

Æresmedlem Carl-Johan Christensen tog dommereksamen i 1981 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Han blev hurtigt divisionsdommer og FIFA linjedommer og deltog blandt andet som linjedommer ved VM i USA i 1994.

I 1994 blev han valgt ind i bestyrelsen for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han i mange år var en dygtig og værdsat sekretær og siden 2014 har han været formand for vores klub.

Carl-Johan har i mange år interesseret sig særligt for talentarbejdet i vores egen klub og denne interesse har det øvrige Danmark også nydt godt af gennem et mangeårigt arbejde med de bedste talenter i landet.

Han er uddannet DBU-instruktør og her er det selvfølgelig linjedommeruddannelsen, der har hans store interesse. Han er desuden instruktør i både futsal og indefodbold.

Hans store viden på dommerområdet, bruger han som DBU-udvikler på højeste plan, hvor utallige dommere har nydt godt af hans ekspertise.

Carl-Johan er stadig aktiv, både som udvikler, dommer og som instruktør på alle niveauer.

Mange af vore medlemmer har gennem årene nydt godt af hans store erfaring og intet medlem går forgæves, hvis de har brug for hjælp. Han er altid klar til at hjælpe alle vore medlemmer både med gode råd og vejledning eller med hjælp
til den fysiske træning.

Ib Alstrup

Æresmedlem Ib Alstrup tog dommereksamen 7. marts 1971, og meldte sig straks herefter ind i dommerklubben, selvom han på dette tidspunkt stadig var aktiv spiller i Nørresundby Boldklub. Som aktiv dommer nåede Ib at dømme serie 1 i fire sæsoner, men alligevel er han nu kendt ikke blot i Aalborg, men vel i hele landet. I slutningen af 2015 rundede Ib således imponerende 6000 fodboldkampe, og har i 2019 rundet 6500, og med indslag både i TV2 Nordjylland og på DBU-Jyllands hjemmeside blev Ib’s navn kendt blandt alle i dommerverdenen. Han er i 2019 fortsat aktiv.

Ib har derudover været aktiv på andre områder. Han var i 1978-1982 sekretær i dommerklubbens bestyrelse og virkede som dommerbedømmer fra 1983 til 1996. Han er fortsat meget aktiv i dommerklubben og deltager i stort set alle vores arrangementer, ligesom han siden 2011 har varetaget hvervet som sekretær i Seniorklubben.

Med sit lange karriere har Ib allerede opnået en række af klubbens hædersbevisninger. Ved Generalforsamlingen i 2011 blev han hædret for 40 års medlemskab, og i 2021 blev han hædret for 50 års medlemskab af dommerklubben.

Ib har altid været en god repræsentant for dommerklubben og dommergerningen. Han er altid smilende, møder op i god tid, er velforberedt, og stort set alle er glade, når de ser at det er Ib, der er dagens dommer.

Aalborg Fodbolddommerklub har stadig glæde af Ib som aktiv dommer og i ligeså høj grad som aktiv deltager ved klubbens arrangementer.

Ove Christensen

Æresmedlem Ove Christensen tog dommereksamen 23. november 1979, og blev indmeldt i Aalborg Fodbolddommerklub året efter.

Ove har gennem alle årene været en typisk breddedommer, idet han aldrig har haft ambitioner om en mulig topdommer karriere – nok snarere tværtimod. Han har gennem årene dømt et hav af særligt ungdomskampe og 7-mands kampe, og har først indstillet sin aktive karriere, da helbredet ikke længere tillod dette. En person, der på ingen måde led af mangel på temperament, når han bestred sin betroede opgave for dommerklubben.

Ove har  været kampfordeler for dommerklubben i en årrække, og hans hukommelse for kollegernes navne, adresser, telefonnumre og dommernumre er ganske usædvanlig – It var modsat ikke Oves stærke side, men hvad gør det, når man kan huske det hele.

Ove var i en periode også medlem af Seniorklubbens bestyrelse. Han modtog i 2010 fortjent Seniorklubbens kammeratskabs pokal.

Ove er et mangeårigt medlem, der har modtaget anerkendelse for 10, 15, 25, 30 og 40 års medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub.

Ove blev udpeget som Æresmedlem i forbindelse med dommerklubbens generalforsamling d. 25. marts 2022.

Jørgen Rasmussen

Æresmedlem Jørgen Rasmussen tog dommereksamen 25. februar 1965, og meldte sig ind i Aalborg Fodbolddommerklub i 1972.

Han har modtaget 10, 15, 25, 30, 40 og 50 års anerkendelse for medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub.

Jørgen har gennem alle årene været en typisk breddedommer, der helt naturligt påtog sig de opgaver, han gennem årene blev tildelt af tidens kampfordelere/kamppåsættere – noget der ofte indebar kampe fredag, lørdag og søndag, og ofte mere end én opgave om dagen, og læg hertil kampene på hverdagene.

Jørgen har i en periode på 10-12 år været en højt respekteret “kontrollør” af dommerklubbens regnskab som revisor, og han var så forudseende at meddele sit stop i god tid – i 2008 meddelte han således, at det var på tide at finde hans afløser fra 2010. Et godt billede af en ordentlig personlighed.

Jørgen dømte sin sidste kamp d. 13. april 2022 i en kamp i Gug – dette som 80 årig!

Jørgen blev udpeget som Æresmedlem i forbindelse med dommerklubbens generalforsamling d. 25. marts 2022.

Billede (Per Toftegaard) tilgår

Per Toftegaard Christensen

Æresmedlem Per Toftegaard Christensen tog dommereksamen i 1979, og meldte sig ind i Aalborg Fodbolddommerklub i d. 23. november 1979.

Per har alle årene været breddedommer og har dømt et hav af ungdomskampe i Stor Aalborgs drenge turnering, sideløbende med kampe i serie 5 og 6, dame og ungdomskampe i 11 og 7-mands.

I perioden 1991-1998 var Per kampfordeler for Aalborg Fodbolddommerklub, bl.a. sammen med Kaj Henriksen, Kay Sloth, Ove Christensen og Per Abildgaard. Per blev efterfulgt af Finn G. Sørensen. Altid fik man et venligt svar, når den rolige stemme i den anden ende af røret skulle forsøge at løse et opstået problem.

Daværende formand Preben Krøldrup skrev i sin beretning, at han udførte et meget stort arbejde for medlemmer, og at han altid har haft et godt forhold til vores samarbejdspartnere.

Per har gennem en årrække fungeret som kasserer i Seniorklubben, en opgave han stadig bestrider.

Han har modtaget 10, 15, 25, 30 og 40 anerkendelse for aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub.

 

Per blev udpeget som Æresmedlem i forbindelse med dommerklubbens medlemsmøde d. 19. marts 2024, idet Per ikke kunne være til stede ved årets generalforsamling.