Hvis du kommer til skade som dommer under en breddekamp, så er du dækket af DIF/DGI’s arbejdsskadeforsikring, forudsat at hjemmeholdet er medlem af DIF eller DGI.

Det gælder, uanset om du er påsat af DBU-Jylland, af dommerklubbens påsætter eller hvis du er blevet kontaktet direkte af klubben.

Vi anbefaler, at du kontakter en fra bestyrelsen, hvis du kommer til skade, så vi kan hjælpe dig videre med din sag. Du kan finde vores kontaktoplysninger her:
http://www.aalborgfdk.dk/test/bestyrelsen/

Hvad dækker forsikringen:

  • Sygebehandling, optræning og hjælpemidler (fx brille- og tandskader)
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Børneerstatning

Hvad dækker forsikringen fx ikke:

  • Tabt arbejdsfortjeneste, løn under sygdom, svie og smerte samt skader på genstande
  • Transport mellem hjem og klub er som hovedregel ikke omfattet
  • Mindre skader der ikke er behandlingskrævende

Skadebehandlingen varetages af AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) sammen med Tryg Forsikring, når der er tale om personskade. Skaden skal anmeldes af DBU-Jylland eller af DGI, når det er kampe i deres regi. Såfremt det er en privatkamp, hvor du ikke er påsat centralt, så er det hjemmeholdet, der skal anmelde skaden.

Hvis det er en brilleskade, så kan det anmeldes på følgende link:
https://selvbetjening.tryg.dk/notes.do?uniklink=EAnmeldArbejdBriller

Du kan læse mere om forsikringen på hjemmesiden for idrættens forsikringer: http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring