Onkel ordning

FORMÅL

Formålet med “onkel-ordningen” er at støtte nye dommeres opstart indenfor dommergerningen og skabe et tilhørsforhold for dommeren til dommerklubben via en “onkel”, med henblik på at fastholde de nye dommere som aktive og som medlemmer
af Aalborg Fodbolddommerklub.

“ONKEL” ORDNING

I “onkel-ordningen” udpeges en “onkel” for hver ny dommer. Denne “onkel” er dommerens gennemgående kontaktperson i den første sæson, såfremt der måtte opstå spørgsmål, særlige situationer eller andet, som dommeren har behov for at
få afklaret.

Der tilknyttes en “onkel” til hver af de nye dommere. Tilknytning mellem dommer og “onkel” meddeles på intromødet for nye dommere, eller evt. via efterfølgende mail.

Det er derudover hensigten, at “onkel” skal se dommeren i et par kampe, således den nye dommer får et personligt kendskab til sin “onkel”, og at denne kan vejlede og støtte den nye dommer. Overværelsen af kampene skal ikke erstatte
eller supplere vejlederordningen, men skal i stedet ses som dommerens mulighed for at diskutere situationer, udvikling og fremadrettet arbejde – altså mere som en mentorordning. “Onkel” skal således via dialog med dommeren støtte
udviklingen, sikre at dommeren forstår og kan arbejde videre med input fra vejledninger og evt. give gode råd til dommeren.

Der skal tilsikres, at aldersforskel mellem dommer og “onkel” ikke er for stor, hvorfor “onkel” bør være yngre dommere (op til ca. 30 år), der evt. er eller har været en del af talentordningerne. “Onkler” udpeges af bestyrelsen.

Det er muligt at være “onkel” for 2-3 nye dommere.

“ONKEL” PROGRAM

“Onkel” programmet iværksættes og gennemføres i den første sæson ud fra følgende plan:

 

  • “Onkel” tilknyttes ny dommer. Udmeldes i f.m. intromøde og efterfølgende pr. mail.

  • “Onkel” kontakter dommer telefonisk og præsenterer sig selv. Der aftales samtidig kontaktmuligheder, opfølgning m.m. (evt. vejlederrapporter sendes til “onkel” via bestyrelsen)

  • “Onkel” overværer 2 kampe. Den første efter 2-4 kampe, og den næste sidst på første halvsæson, eller evt. efter ca. 15 kampe (evt. i start af anden halvsæson).

  • Der skal ikke være sammenfald med vejledninger. Den første overværelse af kamp skal være tidligt, men efter dommerens første vejledning, og den anden efter dommerens 2. vejledning.

  • Dommeren skal i mellemtiden og resten af hele første sæson have mulighed for at kontakte “onkel”.

  • Der udarbejdes ingen rapporter fra “onkel” side, men efter overværelse af 2. kamp gives en kort status til ansvarlige bestyrelsesmedlem, således dommere med vilje og flair for dommergerningen kan meddeles udviklerudvalget.

TID / ØKONOMI

“Onkler” modtager dommergodtgørelse for kamp samt kørsel for hver af de to kampe, som “onkel” overværer. Efter den sidste af kampene indsendes afregning til kassereren, der overfører beløb til “onkel”.