Obligatorisk Teorigennemgang

Teorigennemgang gennemføres igen i sommeren 2024.

Teorigennemgang er obligatorisk for alle for at måtte dømme i 2024-2025 sæsonen.

Teori test

Der gennemføres i sommeren 2024 kun teoritest for følgende grupper – personer indkaldes til test af Stig Hansen:

– Dommerobservatører

– Dommere, der er rykket op i testkrævende rækker (serie 3 og opefter) siden sidste teoritest

Fysisk test

Der gennemføres i sommeren 2024 fysisk test for alle dommere i testkrævende rækker (serie 3 og opefter samt linjedommere). Der udsendes mail, når test tidspunkter er fastlagt.

Der vil i foråret 2024 blive gennemført en “retest” for de, der var forhindret i sommer eller hvor der på anden måde udestår fysisk test. Disse får direkte besked af Stig Hansen.